Core-training denilen yeni spor akımında, stepteki ezgersiz aletinin durağanlığına son veriliyor ve ‘‘board’’ olarak tanımlanan step aleti, değişik denge yüzeyleri üzerinde farklı eksenlerde hareket ediyor.  Örnek video için tıklayınız Video2 için tıklayınız Video3 için tıklayınız.
Kaynak:

Mark Verstegen (Athletes performance)

Antrenman Dünyası - 2008
seo