Kalp


Kalbin çalışmasıyla ilgili görüntü için tıklayınız.

Kalp Damar 1

Kalp Damar 2

Kalp Damar 3

Kalp 4

Kalp 5

Kalp 6

Hücredeki büyüleyici hayat

KOLESTEROL HAKKINDA NE BİLİYORUZ ? BÖLÜM 1

KOLESTEROL HAKKINDA NE BİLİYORUZ ? BÖLÜM 2

Anatomy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksijen taşıma sistemi; kalp , kan damarları ve kandan meydana gelir.Kalbin sağ yarısı ; akciğerlere tekrar oksijen doldurmak için kan pompalar. Oksijenli kan; daha sonra kalbin sol yarısına akar. Kalp kası kasıldığında ( kalp atım sayısı ), kan damarları aracılığıyla vücudun bütün bölümlerine kan pompalanır. Kan, kaslara ulaştığında, içinde bir miktar oksijen, karbonhidrat ve yağ gibi besinlerin bulunduğu daha küçük kan damarlarına ( kapiller ) akar, bunlarda kas fibrilleri tarafından kullanılmak için salıverilir.
 
VENTİLASYON
Hava; midenin üzerindeki kasın ( diyafram ) geniş kubbe şeklinde tabakasının kasılmasıyla akciğere çekilir. Diyafram kısa olarak rahatlattıktan sonra, akciğer içindeki hava dışarı verilir( Nefes verme ). Akciğer içindeki ve dışındaki bu havanın hareketi; Ventilasyon (solunum yoluyla oksijen alma ) olarak adlandırılır ve ventilasyon oranı; bir dakikada, dışarı verilen hava miktarının ölçümü olarak tanımlanabilir. Dinlenik bir durumdaki Ventilasyon, havada dk da 5lt dolayındadır. Egzersiz esnasında ventilasyon, kaslarda oksijen ihtiyacının fazlalaşmasından dolayı artar ve antrenmansız bireylerde 100 lt / dk’ ya yükselebilir. Mükemmel derecede iyi çalıştırılmış sporcular için bu; dakikada 200 litreyi aşabilir. Maksimum ventilasyon, antrenman ile arttırılabilir.
 
DOLAŞIM
Kalbin fonksiyonu, vücuda kanı pompalamaktır. Cardiac Output ( Cardiac = Kalp ); kalbin dakikada pompaladığı kan miktarıdır. Her kalp atışında pompalanan kan miktarı, Stroke Volume ( Atım miktarı ) olarak adlandırılır. Heart Rate ( Kalp atım sayısı ), Kalbin dakikada vuruş sayısını ifade eder.
Cardiac Output ( Dakikada pompalanan kan miktarı ) = Storeke Volume( Atım miktarı ) X Heart Rate ( Atım sayısı ). Dinlenik durumda, her kalp vuruşuyla aşağı yukarı kanın 80ml’si pompalanır(Stroke Volume) ve normal kalp atım sayısı (Heart Rate ), dakikada 60 vuruş dolayındadır (vuruş / dk ). Buna göre, Dinlenik durumda kalp, dakikada kanın yaklaşık 5lt’sini ( 80 ml x 60 vuruş / dk ) pompalar Cardiac Output )
 
KALBİN DAKİKADA POMPALADIĞI KAN MİKTARI CARDIAC OUTPUT )
Cardiac Output; çalışan kasların oksijen ihtiyacının bir sonucu olarak, egzersiz sırasında artar. Dinlenik durumda 5 lt / dk olan pompalanan kan miktarı maximal – yoğun bir egzersiz sırasında 25 lt / dk’ ya yükselir. Bu Cardiac Output ta sık sık gözlenir.
 
HER KALP ATIŞINDA POMPALANAN KAN MİKTARI (STROKE VOLUME )
Egzersiz esnasında kalbin pompaladığı fazla kan, Stroke volume’de ki artışın kısmi bir sonucudur. Maksimal – yoğun egzersiz sırasında, Cardiac Output 25 lt / dk olurken, Stroke Volume; Dinlenik durumdaki 80 ml’lik değeri ile karşılaştırıldığında 125 ml olabilir. Dayanıklılık antrenmanı kabin daha fazla kan tutmasına olanak sağlar ve onun kassal yapısını daha güçlendirir. Sonuç olarak kalp, her atımında daha fazla kan pompalayabilecektir ve Storeke volumedeki artış, antrenman periyodundan sonra gözlemlenen, daha yüksek bir maksimum Cardiac Output’un sonucudur. Her kalp atışında kanın 200 ml’lik değeri; birinci sınıf dayanıklılık sporcularında ölçülmüştür.
 
 
KALBİN DAKİKADAKİ KALP ATIM SAYISI ( HEART RATE )
Dinlenik durumda kalp dakikada yaklaşık 60 kere atar. Çok iyi çalıştırılmış dayanıklılık sporcuları, daha düşük Dinlenik kalp atım sayısına sahiptirler. Bu, olağanüstü durumlarda, 30 vuruş / dk’ nın altında olabilir. Egzersiz sırasında kalp atımı, Cardiac Outputtaki artışın sonucunda yükselir.20 yaş civarındaki kadın ve erkelerin maksimum kalp atım sayıları, 200 vuruş / dk civarındadır.
 
KAN
Yetişkinlerde ortalama kan miktarı, takriben 5 lt’dir. Kanın % 40 – 45’i kırmızı kan hücrelerinden oluşur. Kanın kalan bölümü, plazma olarak adlandırılan bir sıvıdır. Kanın kırmızı rengi, kan hücrelerinde bulunan hemoglobin proteinlerinden dolayıdır. Hemoglobin, oksijen taşır ve oksijenin kullanıldığı vücudun bütün bölümlerine, akciğerlerden oksijen nakledilmesi için çok önemlidir. Hemoglobin konsantrasyonu antrenman ile değiştirilemez, ancak toplam kan miktarı arttırılabilir. Kan miktarının, birkaç yıl yapılan dayanıklılık antrenmanı ile 5 lt’den 7 lt’ye çıktığı bulunmuştur.Kan miktarındaki artış, kaslara oksijen temin etme kapasitesini arttırır. Plazma içindeki protein, yağ ve karbonhidrat nakledilebilir. Bundan başka plazma; farklı dokulardan salıverilen laktik asit gibi maddeleri dışarı atar. Egzersiz sırasında kan; aktif kaslarda meydana gelen ısının deriye nakledilmesinde de önemli bir role sahiptir. Aşırı sıcaktaki egzersiz sırasında, deriye akan kanda bir artış olacağından bundan kaçınılabilmelidir.
 
Araştırma
Çocuk ve Gençlik Geliştirme Antrenörü
Hakan YILMAZ
      
  
 

 

Antrenman Dünyası - 2008
seo