E-Öğrenme

E-ÖĞRENME HAKKINDA

 FEYS

 Football  Learning Management System

 Futbol Eğitim Yönetim Sistemi 

 

 

            Öğrenmenin  bireysel ve örgütsel anlamda çok önemli hale geldiği günümüz iş dünyasında; öğrenme yöntemlerinde de gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, yaygın olarak kullanılan eğitim ve öğretim metotlarında değişiklikler olmaktadır. Genelde öğrenci ve öğretmenin aynı zamanda ve aynı mekanda olmasını gerektiren ve öğretmenin hem kaynak hem de idareci rolünü üstlendiği geleneksel öğrenim biçimleri (sınıf eğitimi) bu gelişmeler karşısında artık yetersiz kalmakta, günümüzün başka sorumlulukları yada kişisel tercihlerinden dolayı belli bir zaman ve mekanda olamayan öğrencilerin de öğrenme ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.

 

 

 Tablo 2’de Geleneksel Öğretim Anlayışı ile E-Öğretim anlayışının karşılaştırılması:

 

 

FAKTÖR

 

 

GELENEKSEL ÖĞRETİM

 

 

E-ÖĞRENİM

 

 

Zaman

 

 

Bağımlı, süreli

 

 

Bağımsız, yaşam boyu

 

 

Mekan

 

 

Bağımlı, kısıtlı

 

 

Bağımsız, teorik sınırsız

 

 

Transfer

 

 

Teknolojiye bağımlı değil

 

 

Teknolojiye bağımlı

 

 

Hız

 

 

Yavaş

 

 

Hızlı

 

 

Öğrenim ortamı

 

 

Kontrol altında, kurallı, yüz-yüze, süre sınırlı

 

 

Kontrolsüz, kuralsız, öğrenci öğreticiden uzakta, süre sınırsız

 

 

Yetenek-kalite

 

 

Öğretmenin öğretim yeteneği, bilgi ve beceri düzeyine; öğrencinin öğrenme hızına bağımlı

 

 

Öğretim ve öğrenim yeteneğine bağımlı değil, en değerli materyal herkese sağlanabilir

 

 

Esneklik

 

 

Esnek değil, yeniden yapılandırılamaz

 

 

Esnek, kişiye, zamana, amaca bağlı olarak yeniden yapılandırılabilir.

 

 

Etkinlik

 

 

Durum ve koşula bağlı

 

 

Durum ve koşula bağlı

 

 

Ölçeklendirme

 

 

Çoğunlukla hayır

 

 

Evet, 1-1000 arasında fark yok

 

 

Yararlanma

 

 

Kısıtlı, belirli sayıda öğrenci

 

 

Teorik olarak sonsuz, yaygın

 

 

Yatırım

 

 

Pahalı (binalar, maaşlar, yönetim)

 

 

Göreceli ucuz (çalışma yapmalı)

 

 

İşletim

 

 

Pahalı/Ucuz

 

 

Ucuz (30 öğrenci/ögrt.elemanı)

 

 

Tablo 2: Geleneksel öğretim ile e-öğrenimin karşılaştırılması (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:II, Sayı:II, http://efdergi.yyu.edu.tr)

 

 

 

 

E-öğrenme projesinin omurgasını oluşturan kurumlar için hayati bir öneme sahip kavram olan Eğitim Yönetim Sistemi’nin ne olduğuna bakalım;EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM): Farklı zamanlı veya harmanlanmış eşitimde öğrencilerin ders seçimi ve derse kaydolmasına, içeriklerin sunulmasına, ölçme ve değerlendirme yapılmasına,kullanıcı bilgilerinin izlenip raporlanmasına olanak sağlayan bir yönetim yazılımıdır. EYS’lerin işlevlerini basit şekilde şöyle sıralayabiliriz;

 

 

 • E-öğrenme içeriklerini kullanıcıya sunar,

   

 • Kayıt işlemlerini yürütür,

   

 • Kullanıcılar ve eğitmenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlar,

   

 • Ölçme ve değerlendirme yapar,

   

 • Kullanıcı eğitim bilgilerini takip eder,

   

 

 

E-ÖĞRENME HAZIRLIK AŞAMASI: İşletme detaylı bir hazırlık yoklaması yapmadan önce, uygulama önünde bulunması muhtemel engelleri belirleyemeye yönelik, stratejik bir değerlendirmenin yapılması, projenin sağlıklı olabilmesi için gereklidir.

 

 

 1. Yönetim Desteği: Öncelikle üst yönetimin ve yöneticilerin projeye inanması ve tam destek vermesi gerekmektedir. Desteğin sadece bütçe ile sınırlı kalmaması, tüm eğitim alanların, e-öğrenme projesinin ve sonuçlarının üst yönetim tarafından takip edildiğini bilmesi de gereklidir. Bu eğitimi alanların programa motivesi açısından önemlidir. Eğitim alanların, e-öğrenmenin kendileri için yeni bir eğitim modeli ve işlerinin bir parçası olduğunu bilmeleri, projeye olan ilgilerini ve katılımlarını artıracaktır. Üst yönetimin, projeyi takip eden ve içerikleri başarıyla tamamlayan çalışanları takdir etmesi, beklenen desteğin bir diğer boyutudur.

   

 2. Eğitime katılanların kendi yöneticisi tarafından da takip edilmesi, e-öğrenme materyallerine yönlendirilmesi ve motivasyonun sağlanması da gereklidir. Bu sayede e-öğrenme, iş yapma biçiminin bir parçası haline gelebilecek ve süreklilik kazanacaktır. Yönetici desteği, sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum kültürü yaratmanın çok önemli bir adımıdır. Ayrıca eğitim departmanının yetenekleri de burada önemlidir.

   

 3. Internet Erişimi: Çalışanların, iş yerinden veya evden internete erişebiliyor olması gerekir. Internete bağlanabilen ve Internet Explorer versiyon 7.0 veya üst versiyonlara sahip bir bilgisayar yeterli olacaktır. Sesli eğitimleri dinleyebilmek için ses kartı ve hoparlör/kulaklık da gereklidir.

   

 4. Kullanacağınız içerik: Kültürel ve dil bakımından farklılaşmalar, içeriğin yapısı, eğitim alacak kişilerin bilgi düzeyine göre.

   

 5. Öğrenecek kişilerin özellikleri: Coğrafi dağılımları, eğitime bakış açıları, teknolojiye uyum yetenekleri. 

   

KAYNAKÇA

 

 

1.       Erkunt. H. ve Akpınar, Y., Internet Tabanlı ve Internet Destekli Eğitim: Kurumsal Bir Eğitim Yönetim Sistemi Örneği. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 23-25 Mayıs, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

 

2.       Bingöl, H., Öğrenmenin "e-" leşmesi, Uzaktan Eğitim ve Türkiye,  TBD Bilişim Kültür Dergisi, Eylül 2000, Sayı:75, Sayfa:82-85, (Web Sitesi: http://www.meraklisina.com.tr/paper/e-learning/indexPaper.htm)

 

 

3.       Göktaş, İ., Kayri, M.,E-öğrenme ve Türkiye Açısından Sorunlar, Çözüm Önerileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:II, Sayı:II, (Web sitesi http://efdergi.yyu.edu.tr)

 

 

4.       Aydın, H.,  Uzaktan Eğitimin Geleceğine İlişkin Eğilimler, (Web sitesi: http://www.gaxxi.com/hsnksy/eogrenme/arsiv/2006/05/20)

 

 

5.       E-Learning(e-öğrenme) Nedir?, Web Adresi: www.sanal-kampus.com

 

 

6.       Yazıcı, S.,E-Öğrenme (İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm), Alfa Yayınları, İstanbul, 2004

 

 

7.       A.g.e., İstanbul, 2004

 

 

8.       Türkiye Bilişim Vakfı, E-Öğrenme Kılavuzu, Sürüm, 1Haziran, 2003

 

 

9.       Hançer, A.M., E-Öğrenme Projesine Başlarken, Kaynak Dergisi, Temmuz-Ararlık 2004, Sayı 20, (Web Sitesi http://www.baltas-baltas.com/kaynakdergitum.asp?sayi=20)

 

 

10.   Yazıcı, S.: a.g.e.

 

 

11.   Yazıcı, S.: a.g.e.

 

 

12.   Türkiye Bilişim Vakfı, E-Öğrenme Kılavuzu, Sürüm, 1Haziran, 2003

 

 

13.   Hançer, A.M.: a.g.e.

 

 

14.   Doruk, Z., ENOCTA Proje Yöneticisi ZEHRA DORUK Röportajı, Web Adresi: (http://buelc.boun.edu.tr/roportaj/zehradoruk.htm

 

 

15.   Uzaktan Eğitimin Akreditasyonu, Wen Adresi: http://www.uluslararasiegitim.com/uzak/akredit.asp

 

 

16.   Yazıcı, S.: a.g.e.

 

 

17.   Hançer, A.M.: a.g.e.   

 

 

18.   Yazıcı, S.: a.g.e.
Yukarıdaki bilgi özet çıkarılmış bir bilgidir. 

 

 

Antrenman Dünyası - 2008
seo